Outros servizos

Personal de Asistencia

 • Azafatas
 • Auxiliares de control
 • Acomodadores
 • Taquilleros

Montaxes

 • Persoal Técnico
 • Personal de Carga e Descarga
 • Transporte e montaxe de mercadorías
 • Deseño e Impresión de Cartelaría
 • Deseño e Construción de Casetas

Traducción Simultanea

 • Equipos de traducción simultanea
 • Tradutores

Escenario

 • Persoal técnico
 • Pantalla de Proxección
 • Atrís para ponentes
 • Iluminación escénica
 • Camerinos
 • Alquiler de Instrumentos Musicales
 • Camerinos
 • Vestiarios

Outros Servizos:

 • Servizo de Limpeza
 • Servizo de Seguridade
 • Aparcadoiro
 • UVI Movil e personal Sanitario
© Copyright Congrevigo - Todos os dereitos reservados.
Twitter Facebook
Teconsite
Deseño web